Керівник гуртка

ПОРТФОЛІО

ГУРТОК "WEB-MIDITAUR"

Керівник: Чернієвський Юрій Всеволодович

смт. Краснопілля, 2020 рік.


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Чернієвський Юрій Всеволодович

Освіта: Вища

Закінчив:

Сумське культурно освітнє училище

Спеціальність: Культурно - освітня робота

Сумський державний університет

Диплом бакалавра:

Спеціалізація: Поглиблена підготовка за фаховим спрямуванням інформатика.

Диплом спеціаліста:

Напрям підготовки/спеціальність: Інформатика

Професійні права: Робота за фахом кваліфікацією спеціаліста, викладацька робота.

Місце роботи: ЦДЮТ Краснопільської селищної ради.

Посада: Керівник гуртка

Педагогічний стаж: 14 років

МОЄ ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО

Давня мудрість говорить: «Хто стоїть на місці, той відстає». А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище. У цьому й полягає основна місія сучасного вчителя.

«Єдина доцільна й гідна мета накопичення знань – це власна творчість на їх основі» (Арнольд Тойнбі)

  • Зацікавити не наполягаючи!

  • Допомогти не зашкодивши!

  • Кожна дитина - індивідуальність!

МЕТА МОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Формування в учнів стійкої мотивації до вивчення основ роботи з комп'ютерною технікою та сайтобудування. Розвиток комунікативних здібностей та професійна орієнтація на сферу інформаційних технологій. Важливою характеристикою професії є її багатогранність, яка у своїх вищих проявах підіймається до мистецтва.

НА ЗАНЯТТЯХ ВИКОРИСТОВУЮ:

  • мультимедійні засоби

  • нестандартні заняття

  • методи кооперативного навчання (робота в парах, робота в групах)

  • гейміфікацію навчання, хмарні технології для дистанційного навчання, тощо.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Накопичення практичного досвіду для підбору та актуалізації сучасних інструментів ефективного навчання основам роботи з комп'ютерною технікою та основам web розробки для подальшого впровадження у власну авторську програму.

Добір доцільних та ефективних методів, форм, засобів педагогічної діяльності.

Патріотичне виховання учасників гуртка інформаційно технічними засобами (створення медіаконтенту, web сайтів відповідної тематики).

ІННОВАЦІЇ

Розроблене авторське програмне забезпечення - онлайн редактор Practice. Інформація про редактор Practice опублікована на форумі інформатиків україни в розділі "АВТОРСЬКЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" у повідомленнях форуму представлений посиланнями нижче:

Також інформація була опублікована на форумі інформатиків полтавщини:

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЗАНЯТЬ АКТИВНО ВИКОРИСТОВУЮ НАСТУПНІ ПРОГРАМИ ТА ПЛАТФОРМИ:

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Viber, Discord, Facebook, YouTube, Google Sites, Blogger, Google Клас, ClassCraft, Всеосвіта, власну розробку візуального онлайн WEB редактора Practice.

Професійна компетентність педагога є не лише сумою теоретичних знань та вміння їх репродукувати у певному обсязі згідно з правилами та схемами, а також внутрішнім мотивом і засобом розвитку навичок практичних дій в сучасному інформаційному суспільстві та освітньому середовищі.

Сертифікований партнер порталу "всеосвіта"

2 березня 2021 року отримав сертифікат партнера порталу "Всеосвіта"

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

Профорієнтаційна робота з учасниками гуртка "WEB-MIDITAUR" – один із головних аспектів виховної роботи, спрямованої на підготовку учнів до свідомого вибору професії веб розробника, визначення свого місця у суспільстві. Реалізація прагнень сучасної молодої людини знайти своє місце у якості рівноправного партнера в швидкоплинних суспільних процесах вимагають від них одночасно високого рівня загальної освітньої підготовки й ґрунтовних знань в обраній ними сфері професійної діяльності. Робота з гуртківцями в даному напрямку включає систематичність і наступність у профорієнтації.

Дати людині щастя улюбленої праці – означає допомогти їй знайти серед безлічі доріг ту, на якій найяскравіше розкриваються індивідуальні творчі сили і здібності її особистості.

Василь Сухомлинський

Зустрічі з професіоналами.

Форма роботи з учасниками гуртка, направлена на усвідомлене професійне самовизначення у якості веб розробника.

Оволодіння методиками самопізнання, самооцінки, розвиток індивідуально професійно важливих якостей, формування вміння зіставляти необхідні для здобуття професії веб розробника вимогами з власними можливостями та кон’юнктурою ринку праці.

Підходи до організації ефективної профорієнтаційної роботи:

  • соціально-економічний – аналіз потреб суспільства в професії веб розробника, з’ясування її конкурентних перспектив на ринку праці. Робота за покликанням забезпечує максимальну віддачу працівника і, відповідно, дає кращий економічний ефект;

  • психофізіологічний – професія веб розробника має певні психофізіологічні характеристики. Забезпечення учнів, які мають бажання вибрати професію веб розробника інформацією, яка максимально сприятиме усвідомленню та розвитку необхідних психофізіологічних характеристик;

  • психолого-педагогічний – виховання в учнів любові до праці, формування інтересу до майбутньої професії.

САМООСВІТА:

Враховуючи зміни пріоритетів у вимогах до компетентностей працівників. Необхідність формування й розвитку загальних (універсальних, ключових тощо) компетентностей і усвідомлення необхідності вміти безперервно вчитися впродовж життя. У парадигмі навчання впродовж життя формальна освіта розглядається як відправна. Потреба в самоосвіті викликана необхідністю подолання таких побічних наслідків вузькоспеціалізованої освіти, як фрагментарність світосприйняття, незадовільний стан міжпрофесійних комунікацій, недостатній розвиток інтеграційних процесів у суміжних галузях науки. Завдяки швидкому розвитку інформаційно-комунікаційних технологій зростання об’єму корисних знань супроводжується дедалі більшою їх відкритістю для всіх людей, незалежно від їхнього місця проживання, віку чи соціально-економічного статусу. Це породжує розмаїття в способах здобуття знань та зростання ролі неформальної та інформальної освіти. Заклади освіти втрачають монополію в забезпеченні ринку праці кваліфікованими працівниками, чому сприяють їхня інерційність, надмірна бюрократизація, статичність структур і тривалість процесу формування кадрового потенціалу. Отже, все більш актуальним стає визнання державними інституціями та ринком праці компетентностей, здобутих від провайдерів неформальних освітніх послуг, включаючи платформи масових он-лайн курсів, неурядові громадські організації тощо.

На шляху розвитку інформаційного суспільства якісна освіта стає одним з головних чинників успіху, а педагог є одночасно і об’єктом, і провідником позитивних змін.

Громадська організація Дитячий фонд «Здоров’я через освіту» діє з 2000 року (Свідоцтво Міністерства юстиції України № 34 від 31.05.2000).

Мультимедійний навчальний курc «Безпечна і дружня до дитини школа»

Проходження навчального курсу «Безпечна і дружня до дитини школа» розробленого й апробовано за підтримки МОН України і Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). - Успiшно пройшов онлайн-модуль «Безпечна і дружня до дитини школа» обсягом 18 академiчних годин і отримав відповідний сертифікат.

EdEra — студія онлайн-освіти.

Громадська організація “ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА”

Сертифікат студії онлайн освіти EdEra онлайн курс "Основи веб-розробки (HTML, CSS, JavaScript)" тривалістю 30 годин.

Освітній проект “На урок”.

Міністерство цифрової трансформації запустило національну онлайн-платформу з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта»

Мета: «Українець, який хоче мати цифрові навички, може їх вільно набути»

На онлайн-платформі кожен громадянин може безкоштовно опанувати цифрові навички за новим сучасним форматом – освітні серіали.

Я вважаю онлайн-платформу класною! Адже за шириною спектру різноманітної освітньої інформації з цифрових навичок поки що їй немає рівних. Особисто для мене, як викладача, такий спектр допомає бути в “тренді”.

Станом на 29 листопада 2020 року мною було пройдено всі наявні тести даного проекту. Загальна кількість зароблених мною балів на онлайн-платформі з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта» складає 640 балів. Місце у загальному рейтингу - 12


Сертифікат "Цифрограм"
Сертифікат "Базові цифрові навички. Сезон 2"
Сертифікат "Серіал для батьків «Безпека дітей в інтернеті»"
Сертифікат "Базові цифрові навички. Сезон 3"
Сертифікат "Оглядовий освітній серіал «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів»"
Сертифікат "Цифрові навички для вчителів"
Сертифікат "COVID-19: що потрібно знати про роботу апаратів штучної вентиляції легень"
Сертифікат "Виборець"
Сертифікат "Тренінг для тренерів"
Сертифікат "Вступ: діджитал-маркетинг для школярів та студентів"
Сертифікат "TikTok / Instagram / Facebook: як залишатись в тренді в 2020"
Сертифікат "Як стати YouTube-блогером"
Сертифікат "Клуб Не Анонімних Блогерів"
Сертифікат "Інтерактивне навчання: інструменти та технології для цікавих уроків"
Сертифікат "Доступ до публічної інформації"
Сертифікат "Дружні цифрові фінанси"
Сертифікат "Персональні дані"
Сертифікат "Кіберняні"
Сертифікат "Гостьовий курс з мобільної грамотності «Смартфон для батьків»"
Сертифікат "Відкриті дані для бізнесу"
Сертифікат "Про кібербулінг для підлітків"
Сертифікат "Цифрові гроші"
Сертифікат "Онлайн-інструменти протидії домашньому насильству"
Сертифікат "Very Verified: онлайн-курс з медіаграмотності"
Сертифікат "Сучасне резюме та пошук роботи онлайн"
Сертифікат "Оплата комуналки онлайн. Залишайся вдома"
Сертифікат "Діджитал-фізкультура для школярів за участі зірок спорту"
Сертифікат "Кандидат"
Сертифікат "Зірки e-демократії"
Сертифікат "ТВК. Про роботу територіальних виборчих комісій"
Сертифікат "ДВК. Про роботу дільничних виборчих комісій "
Сертифікат "Публічні консультації онлайн"
Сертифікат "Стартуй стартап"
Сертифікат "Штучний інтелект"
Сертифікат "Електронний підпис"
Сертифікат "Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google"
Сертифікат "Відкриті дані для державних службовців"

Сертифікат проекту «Культура і Креативність» КУРС «КОМУНІКАЦІЇ»

Сертифікат проекту «Культура і Креативність» ПРОГРАМА «КРЕАТИВНА ЄВРОПА»

Сертифікат проекту «Культура і Креативність» КУРС «ДІДЖИТАЛ-КОМУНІКАЦІЇ»

Сертифікат проекту «Культура і Креативність» КУРС «МАРКЕТИНГ»

Сертифікат проекту «Культура і Креативність» КУРС «МЕДІА-ПІТЧИНГ»